ACTUAL WAY


Spesialbygde behandlingsstoler for helsesektoren.

 
Actual Way produserer møbler i høy kvalitet til helseinstitusjoner.
  • MRSA-resistent materiale.
  • Fleksible løsninger for best tilpasning til kundens behov.
  • Undersøkelsesbenker, GU-stoler og benker, bloddonorstoler  (elektriske og manuelle).
Kontakt oss

Fleksible løsninger tilpasset kundens behov.

KONTAKT OSS

Ta kontakt oss for mer informasjon om behandlingsstoler fra Actual Way.

Vi kommer til din institusjon og ser på deres behov.


Ditt navn*

E-post*

Melding

Miljøsertifisert? Vi hjelper med miljøforbedrende tiltak.