Vi leverer institusjonsmøbler, og medisinsk utstyr og forbruksmateriell til helsesektoren.